Libertatea Umana In Dreptul Roman

CUPRINS INTRODUCERE.. 4 I.1. Scopul lucrării 8 I.2. Bibliografia folosită în redactarea lucrării 8 I.3. Metoda de lucru.. 9 LEGEA, APARIŢIA STATULUI ŞI DREPTULUI 10 II.1 Perioada preistoriei 10 II.2 Perioada Antichităţii 12 Statul şi dreptul în ţările Orientului...