Libertatea Umana In Dreptul Roman

CUPRINS INTRODUCERE.. 4 I.1. Scopul lucrării 8 I.2. Bibliografia folosită în redactarea lucrării 8 I.3. Metoda de lucru.. 9 LEGEA, APARIŢIA STATULUI ŞI DREPTULUI 10 II.1 Perioada preistoriei 10 II.2 Perioada Antichităţii 12 Statul şi dreptul în ţările Orientului...

Mic indrumar privind valoarea de circulatie a terenurilor

CUPRINS I. ANALIZA DOMENIULUI EVALUĂRII TERENURILOR I.1. Denumirea evaluării terenurilor II. EVOLUŢIA ISTORICĂ A DOMENIULUI EVALUĂRII TERENURILOR ÎN LUME ŞI ÎN ROMÂNIA III. PRINCIPII ŞI CONCEPTE PRIVIND EVALUAREA TERENURILOR III.1. Caracterizarea unităţilor de teren...

Compendiu Juridic 2

Prefaţă Introducere TITLUL 1: Amânarea şi întreruperea executării pedepsei închisorii şi a detenţiunii pe viaţă Amânarea executării pedepsei Capitolul 1: Noţiuni generale Capitolul 2: Reglementare legală. Cazurile de amânare. Durata amânării Capitolul 3: Titularii...

Compendiu Juridic

Prefaţă Introducere TITLUL 1: PUBLICITATEA Capitolul 1: Noţiuni generale Capitolul 2: Publicitatea permisă şi publicitatea interzisă Capitolul 3: Publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă Capitolul 4: Sancţiuni prevăzute de legea publicităţii Capitolul 5:...