Prefaţă
Introducere
TITLUL 1: Amânarea şi întreruperea executării pedepsei închisorii şi a detenţiunii pe viaţă

Amânarea executării pedepsei

Capitolul 1: Noţiuni generale
Capitolul 2: Reglementare legală. Cazurile de amânare. Durata amânării
Capitolul 3: Titularii cererii de amânare a executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă. Instanţa competentă

Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

Capitolul 1: Reglementare legală. Cazuri de întrerupere
Capitolul 2: Titularii cererii de întrerupere a executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă. Instanţa competentă

TITLUL 2: Infracţiunea de furt. Reglementare comparată cu legislaţia altor state

Capitolul 1: Introducere
Capitolul 2: Reglementarea infracţiunii de furt în codul penal în vigoare în România
Capitolul 3: Reglementarea infracţiunii de furt în codurile penale străine
Capitolul 4: Analiza comparativă a reglementărilor din codul penal român cu cea a dispoziţiilor din codurile penale străine

TITLUL 3: Provocarea

Capitolul 1: Consideraţii generale. Definiţie
Capitolul 2: Natura juridică a provocării
Capitolul 3: Reglementarea circumstanţei atenuante a stării de provocare. Condiţii de existenţă
Capitolul 4: Efectele circumstanei atenuante a provocării

TITLUL 4: Concurenţa comercială neloială

Capitolul 1: Exercitarea activităţii comerciale contrar uzanţelor cinstite
Capitolul 2: Premii şi cadouri
Secţiunea a: Premii permise
Secţiunea b: Premii interzise
Caracterul aleatoriu al premiului
Sacrificiul pecuniar
Capitolul 3: Falsa publicitate. Aspecte generale

TITLUL 5: Răspunderea civilă delictuală

Capitolul 1: Consideraţii generale
Capitolul 2: Condiţiile generale ale răspunderii delictuale
Capitolul 3: Concluzii

TITLUL 6: Proprietatea – aspect principal al reglementării juridice a relaţiilor economice

Capitolul 1: Evoluţie istorică
Capitolul 2: Proprietatea în dreptul constituţional
Capitolul 3: Dreptul de proprietate în sistemul european de protecţie a drepturilor omului
Capitolul 4: Proprietatea în dreptul mediului
Capitolul 5: Conceptul de proprietate în dreptul civil

Bibliografie

Cărţi
Articole
Culegeri
Alte surse