Articole și cărți

În decursul activității mele profesionale am publicat mai multe articole și cărți. Aceste articole sunt accesibile si pe acest site, în lista de mai jos.

Articole

Înţelepciunea

Înţelepciunea este cel mai mare „dar” cu care fiinţa umană poate fi înzestrată de la Dătătorul de viaţă. Gândul care străfulgeră întreaga fiinţă se îndreptă spre înţelepciune, deoarece putem constata că această binecuvântare este pilonul în jurul căruia ar trebui să se învârtă creatura, astfel încât să nu fie amăgită de efemeritatea lucrurilor desuete care circumscriu lumii profane-reale, privându-ne astfel în acest mod de comuniunea cu Tatăl. Continuare…

Bursele private

Bursa privată reprezintă un sprijin pentru efectuarea studiilor ce poate fi acordat unui beneficiar care poate fi elev, student, doctorand sau o persoană care urmează un program de pregătire postuniversitară într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, din ţară sau străinătate. Continuare…

Contract de întreținere

Consider util să vin în sprijinul cititorilor şi de această dată, cu o problemă tot mai des întâlnită în practică, încercând să insist mai mult asupra acestui contract, încercând să evidenţiez unele aspecte care îl caracterizează. Continuare…
publicat in cotidianul SZABADSAG din 12.11.2003

Contract de rentă viageră

Deoarece foarte mulţi clienţi mi-au solicitat ajutorul şi mi-au cerut informaţii despre renta viageră, am hotărât să vin în întâmpinarea tuturor cititorilor ziarului, arătând care sunt condiţiile. Continuare…
publicat in cotidianul SZABADSAG din 8.10.2003

Caractere generale ale contractelor

Din dorinţa de a lămuri cât mai mulţi cititori, din dorinţa de a face puţină lumină în contractele ce se încheie în viaţa de zi cu zi, voi încerca mai jos să prezint câteva condiţii generale de valabilitate ale unui contract civil. Continuare…

Convenția matrimonială

Tot mai multe persoane mă întreabă despre convenţia matrimonială, ce este ea, cum ar putea să încheie o astfel de convenţie, ce implicaţii are, dacă se poate sau nu în România încheia, deoarece urmează să se căsătorească sau ar vrea să prevadă dinainte soarta unor averi mari, moşteniri, daruri de la părinţi. Continuare…

Organizarea și funcționarea poliției comunitare

Prin legea nr.371/2004 publicată în Monitorul Oficial 878 27 septembrie 2004 s-a dispus înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei comunitare. Continuare…
publicat in cotidianul SZABADSAG din 26.01.2005

Cărți

Libertatea Umana In Dreptul Roman
Compendiu Juridic
Compendiu Juridic 2
Mic indrumar privind valoarea de circulație a terenurilor
Implicaţii agrotehnice şi juridice privind valoarea de circulaţie a terenurilor