Prefaţă
Introducere
TITLUL 1: PUBLICITATEA

Capitolul 1: Noţiuni generale
Capitolul 2: Publicitatea permisă şi publicitatea interzisă
Capitolul 3: Publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă
Capitolul 4: Sancţiuni prevăzute de legea publicităţii
Capitolul 5: Concurenţa interzisă şi falsa publicitate
Capitolul 6: Răspunderea juridică pentru concurenţa neloială
Capitolul 7: Publicitatea comparativă
Anexa nr.1: Legea nr.148/2000 privind publicitatea
Anexa nr.2: Decizia nr.254/2004 privind publicitatea, sponsorizarea şi teleshopingul
Anexa nr.3: Exemplu de spot publicitar sistat

TITLUL 2: SPONSORIZAREA

Capitolul 1: Noţiuni generale
Capitolul 2: Beneficiarii sponsorizării
Capitolul 3: Facilităţile sponsorizării
Capitolul 4: Sponsorizarea în domeniul audiovizualului
Anexa nr.4: Model de contract de mecenat
Anexa nr.5: Model de contract de sponsorizare
Anexa nr.6: Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea

TITLUL 3: DREPTURILE DE AUTOR

Capitolul 1: Noţiuni generale
Capitolul 2: Obiectul dreptului de autor, dreptul de autor derivat
Capitolul 3: Naşterea dreptului de autor şi durata lui
Capitolul 4: Autorizarea şi cesionarea dreptului de autor
Capitolul 5: Alte drepturi de autor
Capitolul 6: Apărarea dreptului de autor
Anexa nr.7: Privind apărarea dreptului de autor pentru denumirea unei societăţi
Anexa nr.8: Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe

TITLUL 4: CÂTEVA ELEMENTE DE DREPTUL MUNCII

Capitolul 1: Noţiuni generale, raportul juridic de muncă
Capitolul 2: Principiile dreptului muncii
Capitolul 3: Contractul individual de muncă
Secţiunea 1: Definiţie, noţiuni generale
Secţiunea 2: Încheierea contractului
Secţiunea 3: Angajarea salariaţilor
Secţiunea 4: Executarea contractului
Secţiunea 5: Modificarea contractului
Secţiunea 6: Încetarea contractului
Secţiunea 7: Alte tipuri de contracte
Capitolul 4: Răspunderea disciplinară în dreptul muncii
Capitolul 5: Sindicatele
Secţiunea 1: Natura juridică
Secţiunea 2: Constituirea, organizarea şi funcţionarea sindicatelor
Secţiunea 3: Reprezentanţii salariaţilor
Secţiunea 4: Apărarea drepturilor salariaţilor de către sindicate
Capitolul 6: Greva
Secţiunea 1: Conflictele de drepturi
Anexa nr.9: Codul muncii

TITLUL 5: CÂTEVA ELEMENTE DE DREPT CONSTITUŢIONAL

Capitolul 1: Noţiuni de stat
Capitolul 2: Constituţia
Capitolul 3: Naţiunea şi suveranitatea naţională
Capitolul 4: Teritorialitatea statului
Capitolul 5: Puterea de stat
Capitolul 6: Autorităţile publice
Capitolul 7: Drepturile fundamentale ale cetăţenilor
Capitolul 8: Îndatoririle fundamentale ale omului
Capitolul 9: Cetăţenia
Anexa nr.10: Constituţia României

Bibliografie
Cuprins