Politia comunitara

Prin legea nr.371/2004 publicată în Monitorul Oficial 878/27 septembrie 2004 s-a dispus înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei comunitare. Legea va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, aşa cum se prevede (în art.25) în chiar cuprinsul ei. Această...

Conventia matrimoniala

Tot mai multe persoane mă întreabă despre convenţia matrimonială, ce este ea, cum ar putea să încheie o astfel de convenţie, ce implicaţii are, dacă se poate sau nu în România încheia, deoarece urmează să se căsătorească sau ar vrea să prevadă dinainte soarta unor...

Caractere generale ale contractelor

Din dorinţa de a lămuri cât mai mulţi cititori, din dorinţa de a face puţină lumină în contractele ce se încheie în viaţa de zi cu zi, voi încerca mai jos să prezint câteva condiţii generale de valabilitate ale unui contract civil. Voi reda mai jos câteva din...

Contractul de renta viagera

Deoarece foarte mulţi clienţi mi-au solicitat ajutorul şi mi-au cerut informaţii despre renta viageră, am hotărât să vin în întâmpinarea tuturor cititorilor ziarului, arătând care sunt condiţiile, cum se poate încheia un asemenea contract, cine îl poate încheia, ce...

Contractul de intretinere

Consider util să vin în sprijinul cititorilor şi de această dată, cu o problemă tot mai des întâlnită în practică, încercând să insist mai mult asupra acestui contract, încercând să evidenţiez unele aspecte care îl caracterizează, venind astfel în întâmpinarea, spun...

Bursele private

La 28 septembrie 2004 Parlamentul României a adoptat Legea privind bursele private, publicate în Monitorul Oficial nr.899/4 octombrie 2004, o lege cu reglementări inedite la noi în ţară. Bursa privată reprezintă un sprijin pentru efectuarea studiilor ce poate fi...