CUPRINS

I. ANALIZA DOMENIULUI EVALUĂRII TERENURILOR

I.1. Denumirea evaluării terenurilor

II. EVOLUŢIA ISTORICĂ A DOMENIULUI EVALUĂRII TERENURILOR ÎN LUME ŞI ÎN ROMÂNIA
III. PRINCIPII ŞI CONCEPTE PRIVIND EVALUAREA TERENURILOR

III.1. Caracterizarea unităţilor de teren
III.2 Caracterizarea utilizărilor terenului
III.3 Tipuri de evaluare a terenurilor
III.3.1 Tipuri de evaluare după natura evaluării
III.3.2 Tipuri de evaluare după factorii luaţi în considerare
III.3.3 Tipuri de evaluare după precizia de evaluare
III.3.4 Tipuri de evaluare după gradul de detaliere a unităţilor de teren
III.3.5 Tipuri de evaluare după gradul de specificitate a utilizării
III.3.6 Tipuri de evaluare după caracterul scopului evaluării
III.3.7 Observaţii privind clasificarea evaluării terenurilor
III.4 Măsurarea favorabilitătii terenurilor
III.4.2 Privind criteriile de evaluare economică a terenurilor:
III.4.2 Favorabilitatea terenurilor
III.4.3 Modurile de măsurare a criteriilor de evaluare şi a favorabilităţilor

IV. ESTIMAREA ŞI EVALUAREA TERENURILOR
V. METODOLOGIA EVALUĂRII TERENURILOR

V.1 Definiţie şi criterii de apreciere a metodelor de evaluare a terenurilor
V.2 Tipuri de metode de evaluare a terenurilor
V.2.1 Tipuri de metode de evaluare după gradul lor de generalitate (detaliere)
V.2.2 Tipuri de metode de evaluare după gradul de precizie a evaluării
V.2.3 Tipuri de metode de evaluare după tehnicile folosite
V.3 Aria de aplicare a tipurilor de metode de evaluare a terenurilor

DE REŢINUT
BIBLIOGRAFIE